شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

نشانی:

خیابان کریمخان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، روبروی کلانتری سنایی، پلاک 30

تلفن:

021-42966